תקנון ותנאי השימוש באתר

 1. כללי
  • האתר מופעל על ידי G&G ובמסגרתו ניתן לצפות ולאתר נתונים מגוונים לגבי חדרי בריחה המופיעים באתר.
  • השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מותנים בכפוף לתקנון זה. יש לקרוא את התנאים ושימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לתוכן תקנון זה. שימוש באתר זה ובתכניו, מהווה הסכמה מלאה לתוכן התקנון. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך ו/או חובה במתן הודעה מוקדמת כלשהיא לאף צד בעניין. תוקף כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו.
  • באם הינכם מתחת לגיל 18, אנא קראו את התקנון ביתר קפידה עם הוריכם ו/או כל אפוטרופוס חוקי אחר. אם אתם ו/או הוריכם ו/או האפוטרופוס החוקי שלכם אינכם מסכימים לתקנון האתר, כולם או חלקם, אינכם רשאים לעשות כל שימוש באתר ובתכניו.
  • באתר זה ישנם אלמנטים שונים ומגוון רחב של תכנים לרבות תכנים מילוליים, ויזואלים, קוליים ו/או כל שילוב אפשרי שלהם. באתר ניתן למצוא מידע, חוות דעת וסיקורים, תגובות, קישורים, סרטונים, תמונות, קבצי סאונד ווידאו וכל פורמט אחר של העברת מידע ("התכנים"). בכפוף להסכמה לתקנון האתר, תוכלו לחפש, לאתר ולקרוא מידע על חדרי הבריחה המפורסמים באתר ואף לעבור לאתרים החיצונים המפורסמים בו. תוכלו לפרסם ביקורות וחוות דעת וכל מאפיין נוסף שקיים ו/או יתווסף לאתר.
  • באתר זה התכנים מתוחזקים על ידי בעלי החדרים והנתונים הקיימים בו מתבססים על פרטים שניתנים על ידי בעלי החדרים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לטעויות, אי דיוקים ו/או השמטה של פרטים שעלולות להתרחש בגין נתונים אלו.
  • אין להשתמש בנתונים הקיימים באתר זה בשום צורה ללא קבלת הסכמה מפורשת ובכתב מצד הנהלת האתר.
  • תקנון זה והמלל באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 2. הרשמה והתחברות לאתר
  • על מנת להשתמש בחלק מהתכנים באתר, יש לבצע רישום לאתר על פי אחד האמצעים העומדים לרשותכם (התחברות רגילה, התחברות באמצעות פייסבוק). נתונים מינימילים נאספים ונשמרים במערכת על מנת לקיים את חשבון המשתמש שלכם באתר והם פרטי חובה.
  • במידה וההרשמה מתבצעת באמצעות פייסבוק, יש לבצע הסכמה לקישור בין חשבון הפייסבוק לחשבון באתר על מנת לבצע התחברות עתידית לאתר וזאת באמצעות מסך האישור הסטנדרטי של אתר פייסבוק.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות / לבטל או לסרב לספק שירות בנוגע לתכני האתר בכל מקרה בו יהיה חשד, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כי נמסר מידע שגוי / כוזב / לא מעודכן / שלם במהלך הרישום לאתר ו/או לאחריו וזאת ללא כל התראה או הודעה מוקדמת.
  • כל גולש / בעל חדר רשאי להחזיק בחשבון משתמש אחד בלבד. פתיחת חשבונות מרובים מהווה הפרה של תנאי ותקנון האתר.
 3. יצירת קשר עם בעלי החדרים / ספקים
  • בחלק מהעמודים ישנם פרטי יצירת קשר עם בעלי החדרים / ספקי שירות. לגולשים יש אפשרות לצפות במספרים ואף להשתמש בהם ישירות ממכשירים סלולריים על מנת להתקשר ישירות לבעלי העסקים.
   יש להקפיד על ביצוע שימוש נאות בפרטי בעלי החדרים ו/או הספקים המופיעים באתר.
  • האתר מאפשר לבעלי עסקים / ספקים רשומים לפרסם תוכן פרסומי ושיווקי בגוף המודעות ואינו אחראי על טיב השירות הניתן ו/או טיב המוצרים שמפורסמים. האחריות על כלל התכנים השיווקיים המופיעים במודעות הינו באחריות בעלי החדרים / ספקים בלבד.
 4. חוות דעת, תגובות והתכתבויות בתוך האתר.
  • באתר ישנן מספר דרכים להעביר חוות דעת, המלצות ולהתכתב עם שאר הגולשים / בעלי חדרים / ספקים. אין להשתמש באף אחד מהמערכות על מנת להשמיץ / להעליב ולומר כל דבר פוגעני בשום צורה. גם אם חוות הדעת שלכם הינה שלילית, חובה עליכם להשתמש בשפה נאותה.
   אי קיום הנחיה זו, תוביל להשעיה שלכם מהאתר.
  • בעלי חדרים / ספקים אשר יקום חשד כלפיהם כי הם משתמשים במערכת התגובות בצורה בלתי הוגנת על מנת לקדם את המודעה שלהם, ייחסמו לאלתר ולא יורשו להשתמש בשירותי האתר שוב בעתיד.
  • הנהלת האתר רשאית לבקש מגולשים אסמכתאות וראיות בכתב אשר מוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות המדובר ו/או את המוצר המדובר מבית העסק עליו חוות הדעת / המלצה / תכתובת עוסקת.
 5. תכנים
  • אין לפרסם תכנים פוגעניים בשום דרך (גולשים ו/או בעלי חדרים ו/או ספקים).
  • אין לפרסם תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או תכנים העלולים לפגוע בפעילות האתר.
  • תכנים בעלי אופי גזעני (מין, דת, לאום, גזע וכו').
  • תכנים המכילים את לשון הרגע ו/או עבירה על חוקי מדינת ישראל.
  • תכנים אשר עלולים לגרום לפגישה ברגשות הציבור, השמצות, תכנים מעליבים, הטרדה וכדומה.
  • תכנים אשר כוללים אלמנטים ויזואלים פוגעניים.
  • תכנים הגובלים בהטרדה מינית.
  • מידע שקרי
  • כל תוכן העלול לפגוע בבית העסק ו/או גולש ו/או הנהלת האתר.
  • אין לפרסם קישורים לאתרים חיצוניים ו/או קבצים להורדה.
  • תכנים אשר נועדו לסחיטה ו/או הפעלה של לחץ על בית עסק / ספק / גולש לקבלת פיצוי או הטבה.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר את התכנים הנ"ל ולחסום את המשתמש / בעל עסק / ספק ללא התראה מוקדם וללא התחייבות במתן הסבר.
 6. קבצי "עוגייה – Cookie"
  • "עוגייה" (Cookie) הינו קובץ טקסט קטן אשר נשמר בכונן הקשיח של המכשיר אשר בו הינכם משתמשים ומשמש לשמירת מידע ושימוש חוזר על מנת לאפשר חיבור וזיהוי מהיר בכניסה חוזרת באתר מאותו מכשיר. המידע המצוי בקובץ הCookie הינו מוצפן כך שהשימוש בו אפשרי רק על ידי הנהלת האתר.
  • בכניסה לאתר, על פי חוקי הEA הנוכחיים, ישנו חלון "Popup" המבקש מהגולש לאשר את השימוש בCookies. התחברות ורישום לאתר מותנים בשמירת הCookie ולא ניתן לבצע רישום / התחברות בלעדיהם.
  • בהסכמה לתקנון זה, הנכם מאשרים להנהלת האתר "להשתיל" קובץ Cookie במכשירכם/מחשב ולהשתמש בקובץ הCookie לצרכי האתר.
 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  • כלל התכנים, דפים, עמודים ושירותים המסופקים דרך אתר זה הינם רכושם הבלעדי של הנהלת האתר. אין להעתיק ו/או להשתמש במידע הקיים באתר בשום צורה ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הנהלת האתר.
  • עם ההרשמה לאתר ועל פי תקנון זה, הנכם מקנים להנהלת האתר את הזכות ואת הרישיון להשתמש בכלל המידע והתכנים שאתם מעלים לאתר ולבצע בו שימוש חוזר כאוות נפשה ובכל מדיה אפשרית. לא תהא בידכם כל טענה ו/או תלונה כלפי הנהלת החברה בגין שימוש חוזר בתכנים המועלים לאתר ולא תוכלו לבוא בכל טענה ו/או דרישה בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או תשלום.
  • הנכם מתחייבים בזאת כי כלל התכנים אשר אתם מעלים לאתר הינם תחת זכויות יוצרים בבעלותכם וכי העלת תכנים אלו אינם פוגעים בזכות של שום גורם באשר הוא לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007, חוק איסור לשון הרע ו/או כל חוק אחר.
  • במידה ותתקבל תביעה / טענה / דרישה כלפי הנהלת החברה ו/או כל מי מעובדיה בגין הפרת זכויות ו/או פעילות שלכם באתר, הנכם מתחייבים לשאת בכלל ההוצאות, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.